Lesmateriaal en Τarieven

Grieks lesmateriaal  

In alle cursussen ligt het accent zowel op taalverwerving als op het vertrouwd raken met tradities en de culturele waarden die Griekenland speciaal maken, zo komt u direct in aanraking met het bijzondere karakter van Griekenland.

Voor ieder lesniveau gebruik ik een Griekse methode. In iedere les worden teksten, luisterfragmenten en Griekse grammatica in het Nederlands behandeld. Om het oefenmateriaal nog meer tot leven te brengen, maak regelmatig gebruik van Griekse muziek en video’s. Het oefenmateriaal, de Griekse grammatica en de vertaling van elke tekst krijg u via e-mail verzonden.

Privéles tarieven 

De privélessen kunnen worden aangepast aan uw persoonlijke wensen. We zullen een programma samenstellen dat aansluit bij uw voorkennis en wensen. De eerste les is altijd een gratis vrijblijvende proefles.

Bent u na de eerste les enthousiast en wilt u graag nog meer lessen gaan volgen bij  Griekse School ALFA, dan zijn de tarieven als volgt:

  • Prijs per 60 minuten voor één persoon:                       € 20
  • Prijs per 60 minuten voor twee personen:                  € 18, -p.p. 
  • Prijs per 75 minuten voor één persoon:                      € 25
  • Prijs per 75 minuten voor twee personen:                        € 20, – p.p.   

U mag stoppen met de privéles wanneer u wilt, er zijn geen kosten verboden aan het voortijdig stopen met de cursus. Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat u een geplande les moet afzeggen, omdat u het te druk hebt, ziek bent of er onbedoeld iets tussen is gekomen. Dat is geen probleem, zolang u het op tijd laat weten.

Taallessen zijn vrijgesteld van Btw-verplichting, tenminste als u zelf betaald en niet uw bedrijf. De genoemde bedragen is dus het totaalbedrag.

Groepenlessen tarieven

In september en maart begint de Griekse School “ALFA” met een nieuw groep, mits er 2 leerlingen zijn die zich hebben aangemeld voor de cursus. Een groep bestaat uit maximaal 5 leerlingen. U kunt zich direct bij mij aanmelden en ik hou u op de hoogte over het aantal aanmeldingen voor de volgende cursus.

De lessen vinden plaats elke dinsdagavond plaats van 19.00 uur tot 20.30 uur. De prijzen voor de groepslessen met meer dan 2 personen zijn als volg:

  • 10 lessen van 75 minuten: €15, -p.p. per 75 minuten

Betaling cursusgeld

Het cursusgeld dient vóór de start van de cursus te worden betaald. In overleg met de docent kan het cursusgeld ook in twee termijnen betaald worden.

Opzegging

Opzegging dient te gebeuren per e-mail en is pas mogelijk na de eerste les van de cursus.

Restitutie lesgeld

U hebt geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het lesgeld indien u voortijdig met de cursus stopt. In bijzondere omstandigheden zal de mogelijkheid worden bekeken om in een later stadium de afgebroken cursus alsnog af te ronden.

%d bloggers liken dit: